پلان ستون گذاری
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: کلیات ، وظایف دانشجویان

در ادبیات مهندسی پلان ستون گذاری پلانی است که در آن محل قرار گیری ستونها، فاصله محور به محور ستونها از هم، محل قرارگیری تیرها، محل قرارگیری بادبندها و جهت تیرچه ریزی در سقفهای دارای تیرچه، مشخص شده است.

در حالت مطلوب توصیه می شود که برای نشان دادن ستونها از مقطع بدست آمده برای آنها، پس از طراحی استفاده شود. ولیکن از آنجاکه این مقطع پس از طراحی به دست می آید، لذا در کلیه سازه ها، ستونها با مربعهای توپر مشخص می شوند.

وظیفه: پس از انجام پروژه و طراحی لازم است دانشجویان در محل هر ستون، مقطع نهائی بدست آمده از نرم افزار را قرار دهند.

وظیفه: محوربندی پلان باید در دو راستای افقی و عمودی و برای متحد شدن نقشه ها، در جهت شمال به جنوب با شماره های 1 تا ... و در جهت شرق به غرب با حروف A تا ... مشخص شود.

نکته: در صورت وجود ستون خارج از محور، لازم است یک محور هم برای آن ستون خاص در نظر گرفته شود.

*** در زمان ستون گذاری باید به موارد زیر توجه داشت:

1- فاصله دو ستون از یکدیگر از 7 متر تجاوز نکند (بدلیل قوی شدن بیش از حد مقطع در تیرهای بارگیر و شکمدادگی غیرمجاز در تیرهای غیر بارگیر از سقف).

2- فاصله هر دو ستون داخلی نباید ازمقدار مجاز فاصله برای تامین پارکینگ کمتر باشد. (عدد مذکور باید توسط دانشجویان اعلام شود J)

3- هر چهار گوشه اطراف اتاقک پله، ترجیحاً باید دارای ستون باشد.

***

در پلان تیرریزی، تیرها با خط های پیوسته ای که از محور ستونی به محور ستون دیگر ترسیم می شود.

اگر مرکز یک ستون به مرکز ستون دیگر در راستای افقی یا قائم قرار نگرفته باشد و با خطی مورب بهم متصل شود، در اصطلاح به تیر، تیر کج گفته می شود.

اگر تیر از مرکز ستون به میانه (نه به معنی وسط) تیر دیگری وصل شود، با اصطلاح تیر روی تیر روبرو خواهیم شد.

وظیفه: در پروژه حاضر وجود تیر کج اجباری نیست ولی تمامی دانشجویان باید در پلان تیر ریزی خود یک مورد تیر روی تیر لحاظ کنند.

در مورد جهت تیر ریزی در پست بعدی مطالبی خواهم گفت.

موفق باشید.