نکاتی در خصوص نحوه ستون گذاری
ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: کلیات

از نکات مهمی که در پلان ستون گذاری باید رعایت شود این است که:

الف) در ساختمانهائی که دارای سقفهای با تیرچه هستند (اعم از سقفهای مختلط، تیرچه بلوک و تیرچه با جان باز) فاصله بین دو ستون که تیرچه ها به موازات آنها ریخته خواهند شد، نباید از ۶ و نیم متر (۶۵٠ سانتی متر) تجاوز کند.

ب) برای تامین اصول معماری و شهرسازی پارکینگها، لازم است فاصله ستونهائی که در میانه ساختمان هستند، از یکدیگر و از ستونهای کناری طوری باشد که امکان حرکت اتومبیل از بین دو ستون وجود داشته باشد. لذا این فاصله باید از ٣ و هشت دهم متر (٣٨٠ سانتی متر) بیشتر باشد. توصیه بنده این است که شما عدد 4 را مبنای حداقل فاصله برای ستون گذاری قرار دهید.

ج) در قسمتهایی از ساختمان، مثل بالکنها که پیش آمدگی دارند، لازم نیست حتماً چهار طرف بالکن، ستون تعبیه شود، بنا به ملاحظات معماری می توان بالکن را به صورت طره مدل کرد.